0 0
  1. home
  2. klantenservice
  3. garantie en service

Garantie en service

Retourtermijn

Na ontvangst van je bestelling heb je 14 dagen de tijd om je bestelling te retourneren. De termijn gaat 1 dag na het bezorgen van je bestelling in.
Indien gewenst ontvang je je geld terug. Het bedrag wordt binnen 7 dagen na ontvangst van de producten op je rekening teruggestort. Het artikel dient zo mogelijk in de originele en ongeopende verpakking te zitten. Redelijkerwijs is het artikel geschikt om opnieuw te verkopen.

Garantietermijn en defecte artikelen

Op alle producten is de wettelijke garantie van toepassing. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Indien je aanspraak wil maken op de wettelijke garantie dien je het defect binnen 2 maanden na constatering te melden. Hierna heb je de mogelijkheid om het artikel te laten repareren indien dit mogelijk is. Als reparatie niet mogelijk is, mag je een vervangend product uitzoeken of kiezen voor teruggave van het betaalde bedrag.

Het kan zijn dat de leverancier de garantieservice van De Grote Woonwinkel overneemt. Wij stellen je in dat geval hiervan op de hoogte en zullen je aanspreekpunt blijven.

De garantie vervalt wanneer:

  • je zelf heeft geprobeerd het product te repareren
  • je de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet (goed) heeft opgevolgd,
  • je het artikel niet hebt gebruikt waarvoor het bestemd is

In het geval van een niet-goed-geld-terug garantie, defect of fabricagefout aan een door De Grote Woonwinkel geleverd artikel, kun je dit melden via ons serviceformulier.De Grote Woonwinkel zal je binnen 2 werkdagen informeren over de te volgen procedure.

Niet correcte leveringen

Indien een levering niet correct heeft plaatsgevonden en je niet het juiste artikel ontvangt, dan wordt deze kosteloos omgeruild voor het door jou bestelde product. We vragen je de onjuist geleverde artikelen in de originele en ongeopende verpakking te laten zitten. We verzoeken je om ons in dit geval een e-mail te sturen via ons serviceformulier. Eventuele kosten voor het aan ons retour sturen worden door ons vergoed.

Klachtenprocedure

Mocht je een klacht hebben omtrent een ervaring met onze webshop en kom je er niet uit met de betreffende bestelling dan kun je je klacht schriftelijk sturen naar:

De Grote Woonwinkel
't Noard 3
8731 BB Wommels
info@degrotewoonwinkel.nl

Binnen 2 dagen na ontvangst van het serviceformulier, e-mail of de brief met je klacht zullen we schriftelijk of per telefoon inhoudelijk reageren.

Neem eerst contact op via het serviceformulier van de klantenservice. We zullen binnen 24 uur contact met je opnemen. Kom je er niet met ons uit dan kun je je wenden tot de geschillencommissie.

Geschillen tussen de consument en De Grote Woonwinkel over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomsten met betrekking tot door De Grote Woonwinkel te leveren of geleverde producten en diensten kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, door zowel jou als De Grote Woonwinkel worden voorgelegd aan De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). Een geschil wordt door De Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien je je klacht eerst binnen bekwame tijd aan De Grote Woonwinkel hebt voorgelegd. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij De Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Voor verdere informatie betreffende De Geschillencommissie verwijzen we je naar artikel 17 van de algemene voorwaarden van De Grote Woonwinkel.

Om de website goed te laten werken en je shopervaring te verbeteren, gebruiken we cookies. Meer informatie over de cookies die we gebruiken vind je in onze privacy policy. Heb je liever echte cookies? Kijk dan eens bij het assortiment bakbenodigdheden. Daarmee maak je cookies die je wel kunt eten. oké